• กฎการเดินสาย
    กฎการเดินสาย
    • 23.04.2018
    • ไม่มีความคิดเห็น

      90% ของความผิดพลาดในการเดินสายเกิดขึ้นที่สถานที่ที่ต่อสายไฟซึ่งหมายความว่า ...