• Pod: podovi poda, poda poda ...
    Podna obloga: vrste rasutog poda, samonivelirnog poda (korak po korak instrukcija).
    • 21.04.2017
    • Nema komentara

      Namjera da se stvori masivna podloga treba da bude zasnovana na uspjehu korištenja suvih mješavina ...