• Poda: podovi poda, pod ...
    Podovi: vrste podnog obloga, samonivelirajući pod (podrobna uputa).
    • 21.04.2017
    • Nema komentara

      Namjera da se uspostavi samostalno niveliranje poda treba temeljiti na uspješnosti suhih mješavina ...