Kako ispravno postaviti svoje ruke na ramove vrata, napraviti kosine, trim prekrasne ploče

  • admin
  • 13. februar 2016
Kako ispravno postaviti svoje ruke na ramove vrata, napraviti kosine, trim prekrasne ploče

Postavljanje okvira vrata se ne završava samostalno i nakon što je ugrađen zadnji zavrtanj ili zavrtanj. Sada je neophodno razmisliti o tome koji materijal da napravi vrata i kakvu vrstu ploča treba instalirati. Požurimo da uverimo da nakon instalacije kutije, svi ostali radovi na formiranju kosina i instalaciji klipa su tako jednostavni!

Instalacija vrata

Ako odlučite da sami postavite vrata, prvo izaberite desni model vrata http://www.rf-dveri.ru/  i pripremiti neophodne alate i materijale.

Postavljanje okvira vrata, kosine i završna obrada s prekrasnim pločama je težak i naporan proces. Jednostavan, na prvi pogled, posao zahteva jasnu implementaciju tehnoloških operacija za instalaciju.

f83e1e469a881d912cff341311a48baa_1353504888_800_800

Koje su faze montaže i naknadne ugradnje okvira vrata?
  Instalacija kutije za vrata se sastoji od sledećih koraka:
  • sklop kućišta vrata
  • označavanje i postavljanje kutije na mestu
  • pričvršćivanje i poravnavanje ivica kutije
  • Viseći vrata i proveriti njegovu funkcionalnost.

korobka

Proces montaže kutije vrata počinje odvajanjem bojnih glava, uzimajući u obzir preporučeni tehnološki razmak između krila vrata i poda. Priključuje se zaokruženi krajevi ivičnjaka do krajeva gornjeg dela kutije.

id_7_Ustanovka dverej

Uglovi su spojeni pomoću vijaka za samoprezivanje. Zatim se napravi raspored lokacije za instalaciju, pa napravite žlebove na kojima će biti postavljen okvir za vrata, čije dimenzije moraju strogo da se održavaju. Sad možete montirati montiran okvir vrata u otvor, kako biste bili sigurni da je pravilno postavljen. Preporučljivo je koristiti nivo za proveru vertikalnog i horizontalnog položaja okvira vrata. Kutija za vrat mora biti strogo vertikalna.

Sastavljanje vrata kutije sopstvenim rukama prikazano je na video snimku.

Zatim, rupe za bušenje se izrađuju u traci za petlje počev od gornje rupe, koje treba postaviti iznad šarki vrata za 15 cm. Pritegnuti pravilno pozicionirani okvir vrata pomoću zavrtanja. Nakon što su ivice kutije izravnane, krilo vrata je obešeno, nakon čega sledi provera operativnosti vrata. Sledeća faza će biti ugradnja pjene između ugrađenog vrata i zida.

24_1

Inhibicija montažne pene treba obaviti prema preporukama proizvođača materijala. Nakon što se montaža pjena potpuno osuši, izvucite odstojnike i klinove i odsečite ivicu ispupčene pene.

21479

Kako instalirati sakupljenu kutiju i vrata koju ćete ljubazno uputiti ovaj video.

Nakon ugradnje okvirja vrata, ugrađeni su dodatni elementi i kućišta vrata.
  Dodatni elementi za ugradnju su unapred pripremljeni u skladu sa veličinom, s obzirom na veličinu žljeba za instalaciju.

mk09

Zatim je pripremljeni dodatni element čvrsto umetnut u utor kutije i popunjen montažnom penom na tačkama pričvršćivanja. Standardni dodatni element od proizvođača ima veličinu od 190 mm. U slučaju da širina dodatnog elementa ne dozvoljava pokrivanje širine vrata, koristi se priključna traka. Instalacija dodatnih elemenata je takođe jednostavna, kao i instalacija prekrasnih čaura.

Ugradnja pločica

Svaka vrata, koja nisu opremljena prekrasnim kućištem u tonu krila vrata, izgube u dekorativnom dizajnu, a izgled prigušivača nakon instalacije nije ohrabrujući. Zbog toga je ugradnja vrata i ugradnja vrata bila završna faza instalacije vrata.

str.1.10

Zaključavanje vrata sa platnom omogućavaće sakrivanje elemenata za pričvršćivanje kutije vrata. Instaliranje klipa je jednostavan proces ukoliko se vrši u skladu sa tehnološkim zahtjevima za instalaciju. Osim toga, materijal za završnu obradu - kućište vrata se prodaje spremno za ugradnju. Da biste instalirali klip, morate znati njegovu dužinu.

g_image_4eeee6dda67c1

Zatim su ivice klipa sječene ili isečene pod uglom od 45 stepeni uz upotrebu stolice ili kobasice. Pripremljeni kliper se ubacuje u žleb vrata i fiksira se na "tečne nokte" na nekoliko tačaka.
  Kako ćete instalirati pločice s vlastitim rukama pomoći će vam u video zapisu.

Vrata padaju sa svojim rukama

Nakon ugradnje drške i kućišta, postavlja se pitanje kako bi se poboljšao izgled vrata i sakrio pogled iz pogleda i neravnine zidova. Rešavanje ovih zadataka može i neophodno sa uređajem vrata. Način formiranja vrata su sledeći:
  • malterisanjem
  • način lepljenja završnog materijala
  • okvir kućišta celokupnog dizajna nagiba uz upotrebu završnih materijala.

Bez naziva-61

Ovo razdvajanje nagiba uređaja je zbog načina na koji se formiraju. Dostupni su načini formiranja kosina, naročito zato što za kosinu možete koristiti:
  • Drywall
  • laminat
  • paneli
  • MDF
  • plastika.
  i mnogih drugih završnih materijala.

mdf

Svaki završni materijal može se sigurno nazvati popularnim, jer ovi materijali nam omogućavaju da u praksi realizujemo značajan broj gotovih inženjerskih rješenja. Pored toga, instalacija kosina je najjednostavniji rad. Činjenica je da je pitanje fiksiranja elemenata kosina najvažnije i važno. Najprihvatljivija opcija za formiranje kosina sopstvenim rukama je zaptivanje rešenja i kasnije malterisanje. Nagib ovog tipa se dobija bez unutrašnjih praznina, sa jakom površinom koja ne savijanja, što povećava otpornost pri prekidu konstrukcije vrata.

b-2

Najčešća opcija je formiranje skeleta tipa okvira. U ovom slučaju, završni materijal je ugrađen i pričvršćen na ram od metalne ili drvene šipke. Ova varijanta formacije može se nazvati "privreda-varijanta". Osim toga, sa skeletnom metodom, moguće je brže postići izjednačavanje površine nagiba. Prednosti frejm metode formiranja vrata uključuju:
  • jednostavnost ugradnje električnih instalacija i električne opreme u domaćinstvu
  • Proširene mogućnosti za završne radove
  • relativna jeftina uređaja za nagib.

lupa

Pri formiranju nagiba metodom karkasa, preporučuje se pričvršćivanje elemenata pomoću udarnih vijaka, kao i plastičnih tipala. Za ojačanje konstrukcije između nosivih elemenata koristite kratkospojnike. Gornji uglovi između strana otvora i njegovog gornjeg dela treba ojačati.

Koliko je lako i pristupačno da formira vrata nezavisno, bez pribegavanja uslugama majstora, podstaknuće video.

Možda vas zanima: